Thank you

There would have been no Medical Aid for Poland Fund if it had not been for Britain, which has hosted a large Polish community since the Second World War, and our many English, Scottish, Welsh and Irish friends who, not having any Polish ancestry, and even in the early days when it was still not "politically correct" in Britain to doubt the prerogative of the Soviet Empire to run Poland for ever, were willing and able to defy mainstream opinion and give vital help to the establishment of our Fund, its promotion and administration. They sacrificed their own time and energy to load trucks and travel in them to Poland and to work in our office, and make generous financial donations. We deeply appreciate what you did even if we do not name you all individually.

Many members of the Polish community in Britain devoted years to fundraising and working for Medical Aid in the UK, travelling with our trucks to Poland and helping us make sure that the right people received our aid at the other end.

Lech Wałesa, leader and Chairman of Solidarity, and later President of the Republic of Poland, by appealing to the Polish communities abroad for medical help in 1981, triggered the foundation of our organisation and inspired our work ever since. We are extremely grateful that he found time to visit us in 1988. The photo shows him visiting our warehouse with Janusz Onyszkiewicz, another leader of the fight against communism, and Dr. Bożena Laskiewicz.

Father Jerzy Popiełuszko was chaplain to the medical community from 1978, priest at the church of St Stanisław Kostka in the Warsaw suburb of Zoliborz from 1980, and was a charismatic figure, a great friend of our Fund, who always offered us hospitality when we brought aid to the country. He was famous for his crowded "Masses for Poland" and had enormous support from the ordinary people. Even in the worst days of Martial Law and food rationing, they gave him food, clothing and medications, all of which he passed on to the families of internees and the oppressed. He was constantly spied upon, attacked and arrested by the Security Police. In October 1984 he was arrested for the last time, tortured and brutally murdered. He was Beatified by Papal Delegate Archbishop Amato at an open air ceremony in Warsaw's Piludski Square attended by about 100 bishops, 1,600 priests and 150,000 faithful on 6th June 2010.

We have been and still are helped by numerous people throughout Poland, institutions who gave us hospitality, individuals who off-loaded our trucks, and many others who helped us make sure that aid went to the most deserving.

It will never be possible to make a complete list of those who helped us over the years. We are grateful to every one of them but the list would be too long for a web page! However we have decided to try to start making a "short" list of those who were particularly outstanding for their effort and/or their contribution. Lest we forget. The beginning of the list is below. If you think we have been unfair in leaving someone out - please let us know.

Dziękujemy

Fundacja Medical Aid for Poland Fund nie mogłaby powstać gdyby nie fakt, że po drugiej wojnie światowej Wielka Brytania przyjęła wielu Polaków. W powojennej angielskiej rzeczywistości panowała ogólnie przyjęta opinia, że Polska jest wiecznie skazana na sowieckie rządy. Niewskazane było wręcz publiczne wyrażanie odmiennego stanowiska.
Pomimo tego, wielu nie posiadających polskich korzeni Anglików, Szkotów, Walijczyków i Irlandczyków przeciwstawiało się temu dokładając wielu starań do założenia i działalności naszej Fundacji. Ludzie ci poświęcali swój czas i siły na promowanie MAPF, administrację, transporty do Polski, ładowanie ciężarówek, pracę w biurze, jak również przekazując hojne dotacje finansowe, i jesteśmy za to bardzo wdzięczni.  

Wiele osób z polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii poświęcało lata na zdobywanie funduszy, pracę dla Fundacji, podróże z ciężarówkami do Polski jak równiez pomoc w dystrybucji darów.

Lech Wałęsa,  przewodniczący NSZZ Solidarność, późniejszy prezydent RP, zaapelował do polskiej społeczności za granicami kraju o pomoc medyczną dla Polski.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Lechowi Wałęsie za wizytę u nas w roku 1988. Na zdjęciu widać p.Wałęsę, Janusza Onyszkiewicza oraz Dr.Bożenę Laskiewicz w naszym magazynie w dzielnicy Park Royal.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz środowisk medycznych od roku 1978, duchowny w kościele Św.Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu od 1980, niezwykła osobowość, przyjaciel naszej Fundacji. Kiedy przywoziliśmy dary do Polski nigdy nie odmówił nam gościny. Odprawiał tzw. "Msze za Ojczyznę", które przyciągały tłumy ludzi i stanowiły podporę dla Polaków w tych trudnych czasach. Nawet podczas tragicznego okresu stanu wojennego, kiedy żywność była na kartki, ludzie przynosili do kościoła jedzenie, ubrania, leki, które Ksiądz Popiełuszko rozdawał rodzinom internowanych i prześladowanych. UB bezustannie inwigilował, aresztował, atakował. W końcu w październiku 1984 ostatni raz aresztowany, był torturowany i brutalnie zamordowany. W dniu 6 czerwca 2010 na placu Piłsudskiego w Warszawie Ksiądz Jerzy został Błogosławionym, podczas mszy św. odprawionej przez Delegata papieskiego Arcybiskupa Amato, w obecności około 100 biskupów, 1,600 księży i 150,000 wiernych.

Wiele osób zamieszkałych w Polsce pomagało nam i robi to nadal: instytucje, które okazały nam gościnność, osoby pomagające w rozładowywaniu ciężarówek i pilnujące aby dary dotarły do najbardziej potrzebujących.

Utworzenie kompletnej listy osób, które nas wspierały przez te wszystkie lata jest niemożliwe. Jesteśmy wszystkim niezmiernie wdzięczni, ale taka lista byłaby za długa na stronę internetową. Jednakże zdecydowaliśmy i próbujemy stworzyć listę osób szczególnie wyróżniajacych się wysiłkiem i wkładem dla Fundacji. Pamiętamy o nich. Poniżej rozpoczyna się lista. Prosimy o wiadomość, jeżeli kogoś pominęliśmy. Thank you

THANK YOU!

Eric Adams, Birmingham; Neal Ascherson, journalist, truck to Poland; Alex & Joanna Bienek, Cambridge; Irena Borejko, supporter; Hanna Broncel, large bequest; Barbara Buczek, warehouse; Ewa Szugajew-Brzeska, R.I.P., lottery; Kazik Brzeski R.I.P., transport manager; Maryna Buchwald, large bequest; Danuta Car R.I.P., warehouse; Ela Cembala, warehouse, shop; Jan Chmielewski truck to Poland; Olenka Chrzanowska R.I.P., warehouse; Iwona Ciecierska executive committee; Dr. Gertruda Collie Kolibabka, R.I.P., supporter; Salomea Daniewska, large bequest; Teofila Dauman R.I.P., supporter; Bruce Dehn, solicitor, Trustee 1981 -1993; Urszula Dzieduszycka R.I.P., office; K. Dudzik, Wolverhampton; Józef Dulat, large donation; Mr. Fedorowicz, Oxford; Maria Gawor, large bequest; Dr. S. Gebbertt R.I.P., Perth; Sir John Gielgud R.I.P., Patron; Teresa Glazer, R.I.P., office; Lord Harris of Greenwich R.I.P., Patron; Ella Heath, fundraising; J. T. Herman, pharmacist and supporter; Joanna Hermaszewska, office manager; Ewa & Andrew Howard, warehouse; Kazik Jaczyński, trucks, fundraising; Jurek Jarosz R.I.P. fundraising; Olga Jabłkowska R.I.P., warehouse; W. Jerzewski, large bequest; Andrzej Jonscher R.I.P., supporter; Charles & Renata Jonscher, supporters; Izabelle Kay, Bloxham Galleries; A. Kędzierawski, large bequest; Ewa Kochanowska, supporter; Małgorzata Koraszewska, office; Sarah Lawson, office, truck to Poland; E. Leonard, Devizes; Rula Lenska, fundraising; Wanda Lesisz, Manchester; Drs. Andrzej & Alina Lichtarowicz, Nottingham Medical Aid; Danuta Łochowska, office; Kazimierz Łubieński R.I.P., graphic design, publishing; Count Ludwik Łubieński R.I.P., supporter; W.K. Maciejewski, large bequest; Z. Malczewska, Hull; Sheila Maxwell, Chichester; Dame Jean Maxwell-Scott R.I.P., Scottish-Polish Friendship Fund; Hanna McClusky, fundraiser; M.H. Mikołajczyk R.I.P., large bequest; Sir Reginald Murley R.I.P., Patron; Jerzy Nowiak R.I.P, chronicle; Dr. Zofia Nowiak, R.I.P., warehouse; Ewa O'Brien R.I.P., shop manager; Maria Owsianka office, MAPF Bulletin Editor, Secretary; Alicja Ozimek, large bequest; Maryna Palmer, Sheffield; Irene Parkes, supporter; Natalie Peucker, large bequest; Danuta Piesakowska R.I.P., artist, Christmas card; Embassy & Consulate of the Republic of Poland, ongoing help; Polish Ball, large donation; Polish Naval Association, large donation; Helena Rankowicz R.I.P., office; Danuta Richardson R.I.P., supporter and large bequest; Nancy Rómmel R.I.P., office; Julia Rosińska, large bequest; Małgosia & Ryszard Ruda R.I.P., warehouse; Dr. P.M.T. Rudkowska, large bequest; Stanisława Rybczyńska, large bequest; Maria Rydzykowska, large bequest; Jean Sell, Cambridge supporter; Artur Rynkiewicz, R.I.P., a founding member of MAPF, vice-chairman and Executive Committee member 1981-2019; Irene Thornton, Scottish-Polish Friendship Fund; Princess Maria Sapieha R.I.P., fundraiser; Princess Renata Sapieha R.I.P., fundraiser; Wanda Sarnecka, R.I.P., executive committee; Dame Cicely Saunders R.I.P., Patron; Irena Słowińska, large bequest; Janina Staniszewska, office; Andrzej Twardzicki, concerts; Dr. Danuta Urbanowska, Liverpool; Prof. D.W. Vere R.I.P., Patron; Marta Walter R.I.P., concerts; Wiesław Wańkowski R.I.P.,executive committee; Eileen Warr, large donation; Iwona Więckowska, office manager; Zosia Wielogórska R.I.P., treasurer; Ania Wielogórska, treasurer; Kathlyn Wilson, Allerdale, Cumbria; Ludwika Wodianikow, large bequest; inż. Jarosław Zaba R.I.P, one of the founders of MAPF; Z. Zaba, Manchester; Joanna Zakrzewska-Ledóchowska, two trucks to Poland, Secretary, Trustee 1981 - 1993.

 Some
of our helpers! Niektórzy z naszych pomocników!