Our charity shop

Medical Aid for Poland Fund ran a charity shop between 1998 and 2020.

Our charity shop at 100 South Ealing Road was opened by the Mayor and our local parish priest in July 1998. For some 20 years the shop was our constant source of income. In 2012 the annual gross takings came to £66,000. There were also costs, of course: rent, light, heating, telephone, local charges and general overheads. The surplus paid for our office and administration so all financial donations could go to Poland.

However, as the income grew, so did the work load. Ewa Kołodziejska and Krystyna St.Clair-Gribble were appointed as Shop Manager and Deputy Shop Manager respectively. The shop relied on volunteers. To run it smoothly, we needed to have a minimum of six people per day, working three and a half hour shifts. To have sufficient number of volunteers was never easy. Some ladies (we had no gentlemen at all) came twice or even three times a week. The Trustees and the Executive Committee of Medical Aid for Poland Fund extend their thanks to all who have helped over the years: the generous donors and tireless helpers in particular.

The Covid-19 pandemic in 2020 made the running of the shop impossible. Regrettably, the Trustees had no choice but decide to close it down. 

.

Contact usC

Sklep charytatywny

W latach 1998-2020 Fundacja prowadziła sklep charytatywny.

Uroczyste otwarcie sklepu na 100 South Ealing Road przez burmistrza Ealingu i proboszcza miejscowej polskiej parafii miało miejsce w lipcu 1998. Sklep przynosił stały dochód, rocznie do £66.000. Były też wydatki: czynsz, opłaty za światło, ogrzewanie, telefon, wywoz śmieci itp. Przez wiele lat zysk ze sklepu pokrywał koszt prowadzenia biura i wszelkie administracyjne wydatki Fundacji. Dzięki temu na pomoc wysyłaną do Polski przekazywaliśmy 100% otrzymywanych darowizn pieniężnych.

Praca w sklepie odbywała się na dwie zmiany, po trzy i pół godziny. Codziennie potrzeba było sześciu osób. O woluntariuszy chętnych do tej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy niestety nie było latwo. Niektóre panie przychodziły dwa, a nawet trzy razy w tygodniu.

W 2020 sklep został zamknięty z powodu pandemii Covid-19. W tych trudnych warunkach prowadzenie sklepu niestety przestało być opłacalne.

Powiernicy i Komitet Wykonawczy Fundacji “Medical Aid for Poland” pragną serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, sympatykom i woluntariuszom, którzy od otwarcia sklepu w 1998 roku umożliwili jego prowadzenie. Szczególne podziękowania kierujemy do licznego grona Pań, pod kierownictwem p. Ewy Kołodziejskiej i p. Krystyny St. Clair-Gribble, za 22 lata codziennego trudu. Dochód ze sklepu i innych źródeł umożliwił finansowanie leczenia i poprawę warunków życia wielu chorych, niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących w Polsce.


KKontakt do nas

 

shop 2013

0201Ogloszenie TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.4.5.2021

 

 

 

 

 

 

027 TP Ogloszenie