Historia Fundacji

 

Fundacja Pomocy Medycznej dla Polski ("MAPF") z siedzibą w Londynie została założona w 1981r. na krótko przed wprowadzeniem w kraju stanu wojennego. Fundacja powstała w odpowiedzi na apel Lecha Wałesy, ówczesnego przewodniczącego związku zawodowego Solidarność. Założycielami MAPF byli Polacy mieszkający na emigracji w Wielkiej Brytanii wspomagani przez brytyjskich przyjaciół. Wspólnie rozpoczęli oni akcję niesienia pomocy medycznej dla kraju. 13 grudnia 1981r. czołgi wyszły na ulicy, nasze pierwsze try transporty wyjechały w styczniu 1982r, następne dwa w lutym. Organizowano regularne transporty w różne strony Polski. 30-tonowe ciężarówki wiozły lekarstwa i sprzęt medyczny nabywany z funduszów pozyskanych dzięki apelom, zbiórkom pieniężnym i darom. Wysyłano również sprzęt przekazywany fundacji przez ulegające likwidacji oddziały szpitali brytyjskich. Starano się przede wszystkim zażegnać najbardziej dotkliwe braki. Przypomnijmy, że w Polsce brakowało wówczas podstawowych środków opatrunkowych, igieł jednorazowych, a nawet proszku do prania. Działalność MAPF miała charakter dorażny. Wydawało się, że fundacja będzie istniała najwyżej dwa, trzy lata. Tymczasem Medical Aid for Poland Fund działa dalej ponieważ potrzeby chorych i niepełnosprawnych są nadal ogromne. Nasza pomoc jest ciągle potrzebna. Dzięki nieustającemu wsparciu finansowemu i pracy społecznej szerokiego grona stałych współpracownikow do 1999 roku fundacja wysłała 335 transportów.

W ostatnich latach sposób pracy uległ zmianie. Zaniechano transportów, co pozwoliło na zamknięcie kosztownego w utrzymaniu magazynu w Londynie. W lipcu 1997 roku otwarty został w Londynie sklep, w którym sprzedawana jest używana odzież, książki, zabawki i inne towary otrzymywane w darze. Kierowniczka sklepu, jej asystent i kierowniczka biura są jedynymi płatnymi pracownikami, Komitet Wykonawczy i reszta personelu pracuje społecznie. Co roku dochód sklepu jest coraz większy. Sklep utrzymuje biuro Fundacji i zaspokaja wszelkie inne bieżące koszty administracyjne. Oznacza to, że darowizny pieniężne sa w całości wykorzystywane na pomoc medyczną.

W porównaniu z latami 1980, sytuacja w Polsce uległa daleko idącej poprawie i dzisiejsze potrzeby sa zupełnie inne. Jednak szpitale, zwłaszcza w małych miastach, nadal nie mają funduszów na zakup kosztownego, nowoczesnego sprzętu. Przyjmujemy prośby o pomoc od szpitali i innych placówek zdrowia i opieki społecznej. Po zaakceptowaniu prośby przez komitet MAPF, szpital zamawia na koszt Fundacji potrzebny sprzęt w kraju. W ten sposób szpitale nie są zdane na przypadkowe dary, ale mogą nabywać to co jest im najbardziej potrzebne, nie uszczuplając swoich funduszy. Zakupy na miejscu sa łatwiejsze, nie wymagają kosztownego transportu i gwarantują niezbędną obslugę techniczną. Fundacja udziela pomocy placówkom leczenia zbiorowego i tylko w szczególnych przypadkach może ogłosić apel o pomoc indywidualnym pacjentom.

 

Przeczytaj referat Dr. Bożeny Laskiewicz o historii Fundacji (plik PDF 0.6MB).P